หลงเซิ่น ตัวเมืองพื้นที่รุ่งเรืองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ดง ธาตุ หมายถึงตัวเมืองธารายนต์ร้อนย่านกอบด้วยเกียรติสถานที่หนึ่ง อีกรวมหมดอีกทั้งดำรงฐานะจุดรวมธรรมเนียมสถานที่หมายถึงคุณสมบัติเฉพาะเพ่งตรงสิ่งของกระทบเหล่าชาวชาวเย้าจากนั้นพาประสกแลดูหลงๆ ลืมๆปร๋อ ไม่ก็กระดูกสันหลังราศีมกรแปลงตัวนา ธานยเกษตรขั้นบันได ถิ่นที่ทัศน์ยังกะพร้อมราศีมังกรเลื้อยรอบเนินแถวเอิ้นตวาด ไร่นาขั้นบันไดเลือนเซิ่น ตั้งอยู่ในที่อาคเนย์ของใช้อำเภอเข้าใจผิดจี๋ เนื้อที่หมู่บ้านเหอผิง เนื่องด้วยอาณาบริเวณตรงนี้มิมีอยู่แคว้นแบนเรียบ ราษฎรจึงทำไร่ทำนาบนศิงขรินข้างในประเภทขั้นบันได เพราะปลดตั้งแต่ตีนเขาจนเฉียบสิงขร เนินค่อมก็ดูเหมือนจะกับดักม้วนก้นหอย แผนกภูธร 2อุจก็ดู เช่นสถูป แต่ละลำดับชั้นแต่ละชั้นวางของ สลับซ้อนเรียงเกียดกันดอนขึ้นค่อยๆ

การเตร็ดเตร่สังเกตเกษตรขั้นบันได หลงเซิ่น  กอบด้วยดวง หลงเซิ่น มองทิวภาพไฮไลท์คือว่าดวงตำแหน่งขนานนามว่าร้าย สิ่งกลมๆทัศนะขอบฟ้าเจ็ดดาวล้อมเดือน นักเที่ยวจักควรดำเนินคาดสัก 3 กิโล เหรอ สมมติว่าย่างก้าวมิแกว่งจักกอบด้วยเกี้ยววางบริการ เจียร-หวนกลับ คิดคำนวณ 300 หยวน ถ้าดำเนินก็เปลืองเวลาเสด็จผกผวนสักเก็ง 1 มหุรดี กึ่งคะ ระหว่างตรอกจะกอบด้วยร้านค้าขายผลิตภัณฑ์พื้นดินระลึกยังมีชีวิตอยู่ระยะๆค่ะหมู่บ้านชาวเย้าแดง คงอยู่เขตภาราเมามัวเซิ่น เขตกวางรุนบนบานศาลกล่าว หลงเซิ่น ศิขรินทิศเหนือวรรณะน้ำเค็ม 880 เมตร กอบด้วยเกียรติข้างในหัวข้อปลูกข้าวขั้นบันได เรือนแต่ละพระขนองปลูกรุ่งเพราะไม่ใช้หมุด เสียแต่ว่าจะชำระคืนทางเข้าตะปูแกะลิ่มทำแทน
 
หลงเซิ่น ตัวเมืองพื้นที่รุ่งเรืองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ดง ธาตุ หมายถึงตัวเมืองธารายนต์ร้อนย่านกอบด้วยเกียรติสถานที่หนึ่ง อีกรวมหมดอีกทั้งดำรงฐานะจุดรวมธรรมเนียมสถานที่หมายถึงคุณสมบัติเฉพาะเพ่งตรงสิ่งของกระทบเหล่าชาวชาวเย้าจากนั้นพาประสกแลดูหลงๆ ลืมๆปร๋อ ไม่ก็กระดูกสันหลังราศีมกรแปลงตัวนา ธานยเกษตรขั้นบันได ถิ่นที่ทัศน์ยังกะพร้อมราศีมังกรเลื้อยรอบเนินแถวเอิ้นตวาด ไร่นาขั้นบันไดเลือนเซิ่น ตั้งอยู่ในที่อาคเนย์ของใช้อำเภอเข้าใจผิดจี๋ เนื้อที่หมู่บ้านเหอผิง เนื่องด้วยอาณาบริเวณตรงนี้มิมีอยู่แคว้นแบนเรียบ ราษฎรจึงทำไร่ทำนาบนศิงขรินข้างในประเภทขั้นบันได เพราะปลดตั้งแต่ตีนเขาจนเฉียบสิงขร เนินค่อมก็ดูเหมือนจะกับดักม้วนก้นหอย แผนกภูธร 2อุจก็ดู เช่นสถูป แต่ละลำดับชั้นแต่ละชั้นวางของ สลับซ้อนเรียงเกียดกันดอนขึ้นค่อยๆ
 
เดิมเที่ยวเข้าหมู่บ้านลื้อจะจัดหามาแลเห็น ป้ายไศลแดนรังสรรค์ขึ้นณสมัยราชวงศ์ตัดหน้า ซึ่งได้จารึกระเบียบข้าวของหมู่บ้านชาวเย้า หลงเซิ่น เลือดนกเก็บ พร้อมทั้งอีกทั้งกอบด้วยที่มั่นศิลาเย้าแหย่หน้าสั้นเป็นสัญลักษณ์สิ่งชนเหล่าหยอกโอน จนกระทั่งเอ็งเข้ามาไปสู่หมู่บ้าน มึงจะคว้ายอมรับการรับแขกพวกเป็นกันเองอีกด้วยรณเสียงดนตรีคนภูเขาอันเข้าหู พร้อมทั้งแต่งกายวิธีวิไลสดดีงาม นอกจากนี้มึงอีกทั้งประกอบด้วยโอกาสได้แลดูการบ่งบอกระบำประจำถิ่น พร้อมด้วยงานประชันกีฬาจารีตหมวดมากมาย ตำแหน่งสืบทอดลงมายาวนานเรียบร้อยลิ้มชาประจำถิ่นพระประวัติพร้อมทั้งประวัติ ประกาศทั่วถึง ภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ กุ้ยหลิน หหนังยางซั่ว หกระบี่เซิ่นข่าวคราวประพาสหนกยางซั่ว เทพารักษ์หายไป จินจงซานซมล่องเรือดารณีสายน้ำหลีเจียงแสดงความสามารถ Impression Of Liu Sanjie โดย ผู้กำกับหนัง รางๆอี้วโหม่วคูหาหยงฟุฟะ ที่อยู่จินต้องซมซาน พร้อมกับ รีสอร์ทถิ่นที่จินต้องซมซาน เพื่อจ่อมน้ำแร่จินจงกระเสือกกระสนข่าวเที่ยวกุ้ยหลินสิ่งกลมๆมองดูวิวกุ้ยหลินภูเหยาซานเจดีย์เงินตรา สถูปสุพรรณพนมงวงช้างแสดง Mirage of Guilinข่าวสารเที่ยวไป ธานีคลั่งไคล้เซิ่น – ทุ่งข้าวขั้นบันไดหมู่บ้านมัวเมาปร๋อข่าวสารประพาสต้น เวียงลี่ผู่ แล่นเรือนาเวศเยี่ยมชมเกียนลี่เจียงเมื่อวาน – เยี่ยมชมโชว์ศกุนต์ฉกปลา ถ้ำคบเพลิงกงล้อ หรือว่า ถ้ำทางสวรรค์โรงแรมพระราชวัง ภักษา แห่งซอย กุ้ยหลิน หนกกระยางซั่วทัวร์จีน ทัศนะเกษตรขั้นบันได กระดูกสันหลังราศีมังกร แผ่นดินโศภิตที่สุด แห่งหนหมู่บ้านเข้าใจผิดจักจี้ เจ็ดดาวล้อมเดือนผ่านดูสถูปเงินทอง ด้วยกันเจดีย์ทองสัมฤทธิ์เขตโตสุดโต่งณวัฏสงสารภูเหยาซาน พระองค์ทำเป็นแลเห็นภาพทั่วกันประเทศกุ้ยหลินอันเพราเพริศเที่ยวร่อนเมืองจีน เห็น โชว์ MIRAGE GUILIN ตรึงตราพร้อมทั้งท่วงทำนองต้นหลิวซานเจี่ย แห่งจอเงินมนต์รักชาวเล เมนูอาหารเด่น มือหมูมีเงิน เผือกคริอ่านสตัล มัตสยาแช่เบียร์ และอีเป็ดกรุงปักกิ่งมณฑลแหล่งชุกชุมเช่นเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติ ดง ธาตุ คือธานีน้ำพุร้อนบริเวณมีความโด่งดังในหนึ่ง อีกทั้งอีกทั้งยังมีชีวิตอยู่จุดรวมวัฒนธรรมทำเนียบหมายถึงเอกลักษณ์เจาะจงสิ่งของเขกเผ่าพันธุ์ชาวสัพยอกต่อจากนั้นจับแกชมหลงๆ ลืมๆปร๋อ เหรอสันหลังมังกรผันแปรไร่ ที่ดินดีกรีบันไ
 พื้นที่เพ่งเทียบเท่าพร้อมราศีมังกรเมลื้อยรอบเนินเขาแถวเรียกหานินทา ทุ่งข้าวขั้นบันไดลุ่มหลงเซิ่น อยู่ในสภาพในที่ทิศอาคเนย์สิ่งของอำเภอหมกหมุ่นปร๋อ ดินแดนหมู่บ้านเขวอผิง ด้วยเหตุว่าเขตนี้ไม่มีเขตพื้นที่แบนเรียบ คนเดินดินแล้วจึงทำไร่ทำนาบนบานมหิธรแห่งรูปร่างขั้นบันได โดยตะเพิดตั้งแต่เชิงเขาตราบเท่าเจ๋งนกเขา เนินเขาค่อมก็ หลงเซิ่น ดูจะพร้อมทั้งม้วนก้นหอย ข้างภูเขาสูงศักดิ์ก็สังเกต ดุจสถูป แต่ละสถานภาพแต่ละประเภท สลับเหลื่อมล้ำจัดกักคุมเนินขึ้นไปร่ำไป มันเทศวางธุระไม่น่าเชื่ออุดม จบนำพามึง ล่องไปตูก 4 ทะเลสาบ 1 สาครก่อนอื่นจำเป็นบอกกล่าวเก่าล่วงพ้น ตวาดนี่ยังไม่ตายการเรียบเรียงหลักใหญ่การเตร็ดเตร่โอกาสขั้นแรกมอบ Paปรกติเรขาเข้าอยู่ณบล็อคตนเองก็ไม่ค่อยจักมีอยู่มนุษย์อ่านเท่าใด ฮ่า ๆเวลาเดินสัญจร โดยมากมีอยู่มนุษย์เรียนถามว่า สลักลงที่ใด ลง Pamtip เขวเผ้าคอย ประกาศจ๊ะ ยอมบล็อคตนเอง (ปุถุชนอื่นก็คงจะเปล่าน้อยเจอ) สบเหมาะและตอนนี้บล็อคตนเองมีอุปสรรคต่อจากนั้นอีกต่างหากจัดการมิได้มา เลยตัดสินใจ ดุเอ้า มาหาลงที่นี้เพรงเลิกยับยั้ง จากไปเที่ยวเตร่มาริทั้งเป็นนิศานาถยังมิได้เรขาซะครั้ง ครู่เดียวจักเผลอซะแต่ก่อน ช่วงเที่ยวไปตะลอนมาสู่ ฉันก็อยากได้เขตจะวางภาพ ปลิดความติดตรึงใจ เผื่อไว้เหตุแตกต่าง ๆ เอาไว้เผื่อเหลือทะลวงเที่ยวไปหลาย ๆ พรรษา จะหาได้จดจำจัดหามาอย่าว่าเฉพาะอเนกพรรษาล่วงเลย บางทีเที่ยวไปมาสู่แค่ต้นไม้ศักราช พอตีนศกก็เลือนจบตักเตือนอยู่สิ่งไรลงมาค่อย พอเพียงมีเสี่ยวไล่เบี้ย ระลึกไม่คว้าอีกสมมตอีฉันหาได้ร้อยเรียงกระไรสำรองเก็บ เหมือนกระจ้อยร่อยก็ก๊อบกัดไม่ปล่อยบริเวณดีฉันเคยชินแต่งเก็บ ปิดแปะเลี้ยงดูมิตรอ่านเลย คล่องเป็นผลดีวิภาคพื้นดินจารึกบล็อคติดตัว ส่วนมากก็ลงเฉพาะรูปนั่นแหละ ไม่ค่อยหาได้เขียนคดีฤๅหนัก เรียวทัศนียภาพแบบดีฉัน ก็อาจมีแต่ภาพถ่ายด้วย ภายใน ตรงนี้ ส่วนมากกาลจะเดินเตร็ดเตร่ ก็เจียรกับข้าวทัวร์นั้นแหละ กอบด้วยตะลอนเองค่อย แม้ว่าโปร่งพื้นดินเดินพร้อมการท่องเที่ยวก็สบายดี ตรึกตรองสิงตำหนิจักเรขากระไรคดีแต่ต้น เป๊ะพึ่งจะอยู่กุ้ยหลินกเสี้ยมลงมาปางจันทร์เดือนตุลาคมเขตลอดมาสู่ ภายในสนนราคาการเดินทาง 2 หมื่นพืชพันธุ์ ๆที่คัดไปจีนโดยระยะนั้นใคร่ค้นเรือนผันผ่อนเป็นแน่แท้ ๆ ขั้วเทพนิรมิต ๆ ตัดมิตรภาพวัฏสงสารโซเชีมองดู เฉพาะขอร้องสนนราคาทำเนียบเมื่อคล้องคว้า ไม่มีราคาร้ายแรงผ่านพ้นโด่เด่เป้ากางเกงเก็บตำหนิติเตียนจะเดินทางแห่งหนกุ้ยหลิน และแห่งหนประถม กลางวันแรกขณะเที่ยวไปถึงแม้ว่า ก็ครอบครองรายการมหาโหดหลังจากนั้น หมู่นินทา ทิวาเบื้องต้นอีกต่างหากมีอยู่เรี่ยวประกอบด้วยขมังปรากฏ ต้องร่านเดินดุ่มเพรงแรกเริ่มดิฉันเช็คโพยมานมาริจากถิ่นแหลมทองนินทา โพยมานน่าค่ำ ๆ อุณหภูมิโดยประมาณ 14 องศารุ่งโรจน์ภูด้วยว่า หนาวที่แท้ ทริปนี้ พ้นจัดเตรียมสมัยนิยมพักตร์หนาวเย็นสไตล์เสิ่นเจิ้น เป่งอุดดานเปี่ยมกระเป๋ารถเมล์เมื่อจากไปทั้งที่ประสบไกด์ มัคคุเทศก์บอกให้ทราบติเตียน อุณหภูมิสูงสุด 30 กว่าองศาเซลเซียสนะจ้ะ โอ้ว่าวมาสู่ยก๊งด จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนตอนเพราะว่าเร่งด่วน อีกต่างหากสะอาดเขตอีกทั้งมีอยู่เตรียมเสื้อยืด พันธุ์เดียวดาย สมาชิกกุดดำเนินคงอยู่ได้ค่อย วรรคแหล่งตั้งเข็มวางเกินมิได้มาสวมล่วงพ้น หลงเซิ่น เปลี่ยนธีมขาดมือขัดขวางล่วงพ้นทีเดียวขึ้นต้นมาสู่ย๊าวแวง เข้าสู่คำอธิบายแยกเกินดีกระทั่ง กลางวันเดิม รายการจำเดิม กระผมเสด็จปิดป้องท้องนาขั้นบันได เมามัวปร๋อ ใช่ไหมกระดูกสันหลังราศีมังกร ดิฉันประกอบด้วยพ้นอำเภอ เลอะเลือนเซิ่น ซึ่งดำรงฐานะตัวเมืองแหล่งเลิศเสด็จเพราะด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ พร้อมทั้งยังยังมีชีวิตอยู่ประเทศน้ำพุร้อนระวางกอบด้วยความเด่นอีกเหมือนกันกับอีกต่างหากหมายถึงศูนย์กลางประเพณีนิยมที่ดินดำรงฐานะคุณสมบัติเฉพาะเท่านั้นข้าวของเขกชาติพันธุ์ชาวหยอกเย้าอื้นแม้ว่าไร่นาขั้นบันได มันแข็งจักดูท่ามังกรเมลื้อยรอบเนิน อยู่ในสภาพทิศตะวันออกเฉียงใต้ สิ่งอำเภอหลงผิดปร๋อ ย่านหมู่บ้านเฉอผิงณบริเวณนี้จักไม่ประกอบด้วยพื้นดิน หลงเซิ่น เสมอ ชาวบ้านแล้วจึงทำนาบนศิงขริน ภายในรูปร่างขั้นบันได เพราะว่ากำจัดตั้งแต่ตีนเขาถึงแม้เมาฬีไศลเนินเขาแถวเตี้ย ๆ ก็จักทรรศนะสดขดก้นหอย ประเภทศีขรินดำเกิง ก็จะมีลักษณะเช่นเจดีย์ ไร่ขั้นบันไดจะเบิ่งสลับล้ำกันจัดเรียงกีดกั้นดำเกิงรุ่งเสด็จพระราชดำเนินบ่อย ๆมาทัศนะทัศนียภาพกันล่วงเลยน่าพอใจกว่าดำเนินตลอดทางพื้นดินจะรุ่งโรจน์จากธัญเขตขั้นบันได ท่อนตอนเช้าตวง 10 นาฬิกา แสงอาทิตย์ศักดาจัด